Kolejne spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Dnia 1705.2017 r. odbyło się czwarte spotkanie Zarządu PSRIBS.

Na posiedzeniu poruszono kwestię organizacji szkoleń dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Ustalono wstępny harmonogram niniejszych szkoleń.

Kolejny termin spotkania został zaplanowany w czerwcu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

 

Z poważaniem
ZG PSRiBS