Kolejne spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Dnia 18.07.2017 r. odbyło się piąte spotkanie Zarządu PSRIBS. Poruszone zostały kwestie promowania PSRiBS w Internecie jak również zainteresowanie nowych członków poprzez współpracujące instytucje. Ustalono szczegóły w Regulaminie nadania tytułu Rzeczoznawcy PSRiBS  z wykonaniem ostatnich zmian i nadaniem mu ostatecznej formy i brzmienia.

Podczas spotkania Zarząd określił dalsze kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia. Kolejny termin spotkania został zaplanowany w dniu 10 sierpnia 2017r o godzinie 16:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Osoby z rożnymi pomysłami i inicjatywami chętne do działania  na rzecz PSRiBS, są zawsze mile widziane na naszych spotkaniach. Spotkania odbywają się w siedzibie tj. w Łomiankach przy Al. Chopina 26S lok 1, na które serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach.

 

 

Z poważaniem

ZG PSRiBS