Skład Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2017 – 2025


Prezes Zarządu Głównego PSRiBS
dr inż. bud. arch. Adam Jerzy BARYŁKA

 

Sekretarz Generalny PSRiBS
mgr inż. bud. arch. Tomasz Wojciech BUCZEK

 

 

Skarbnik Zarządu PSRiBS
mgr inż. Robert SITNICKI

 

Członek Zarządu
Pełnomocnik Prezesa
ds. rzeczoznawstwa PSRiBS
mgr inż. bud. arch. Dawid RYCHTA

 

Członek Zarządu PSRiBS
mgr inż. bud. arch. Marcin KIEŻEL

 

Pełnomocnik Prezesa
ds. marketingu PSRiBS
mgr inż. arch. Emanuela JANKOWSKA

Pełnomocnik Prezesa
ds. biegłych sądowych PSRiBS
mgr inż. Krzysztof NICZYPORUK

 

 

                            

Komisja ds. odznaczeń i konkursów
Przewodniczący – dr inż. Jerzy OBOLEWICZ
mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI
inż. Wojciech GOC

 

                           

Komisja ds. doskonalenia kadr
Agnieszka KOWALSKA
mgr inż. Sebastian DURDA
mgr inż. Wojciech MODLIBOREK

 

                         

Komisja Sądu koleżeńskiego
mgr Małgorzata GOC
inż. Marcin KOWALSKI
Paweł KOWALCZYK

 

                                                      

Komisja ds. Rzeczoznawstwa
mgr inż arch. kraj. Marta MATUSIK
mgr inż. Robert SITNICKI
mgr inż. Marek SKÓRZEWSKI
mgr inż. Wojciech MODLIBOREK
mgr Bartłomiej LUBAŃSKI
Sekretarz komisji:   inż. arch. Aleksandra RYCHLIK