Przygotowanie do kursu na Patent Strzelecki

W dniu 11.02.2018 odbyło się spotkanie organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych związane z rozpoczęciem przygotowań do kursu na Patent Strzelecki. Pierwszy kurs rozpocznie się na początku marca br. i będzie prowadzony przez profesjonalny zespół instruktorów strzelectwa. Zapraszamy Członków PSRIBS do uczestnictwa w prowadzonych kursach. Aby uzyskać paten strzelecki Patent Strzelecki  należy spełnić wymogi stawiane przez Polski Związek Strzelectwa…