Zaproszenie na XVI Krajową Konferencję Biegłych Sądowych w Częstochowie

Członkowie PSRiBS otrzymali  zaproszenie od Pana Romualda Tomczyka – Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie na obrady XVI Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych, które odbędą się w Częstochowie w dniach 26-27 kwietnia 2018r.

Dane na temat konferencji dostępne na stronie  http://www.sadowibiegli.pl/