Przygotowanie do kursu na Patent Strzelecki

W dniu 11.02.2018 odbyło się spotkanie organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych związane z rozpoczęciem przygotowań do kursu na Patent Strzelecki. Pierwszy kurs rozpocznie się na początku marca br. i będzie prowadzony przez profesjonalny zespół instruktorów strzelectwa. Zapraszamy Członków PSRIBS do uczestnictwa w prowadzonych kursach.
Aby uzyskać paten strzelecki Patent Strzelecki  należy spełnić wymogi stawiane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego Patentu Strzeleckiego  jest:
  1. Ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia,
  2. Przynależność wnioskodawcy do Stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim  minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego przez:
    – lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa,
    – kierownika Stowarzyszenia  stwierdzającego przynależność wnioskodawcy od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.
  4. Zdanie egzaminu przed komisją PZSS.