Kolejny sukces zawodowy naszej Koleżanki Pani mgr inż. Elżbiety Kowalczyk

W dniu 10 lipca 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. 1 Sierpnia 36b w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zostały nadane naszej koleżance Pani mgr inż. Elżbiecie Kowalczyk (Przewodniczącej komisji Rewizyjnej PSRIBS). Decyzje nadania Uprawnień budowlanych wręczał Pan Minister Tomasz Żuchowski odpowiedzialny za budownictwo. Gratulujemy Koleżance i życzymy dalszych sukcesów oraz awansów na drodze zawodowej.