Pierwsze Spotkanie Organizacyjne Członków Założycieli Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

W dniu 3 czerwca 2017 r. w siedzibie Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Łomiankach, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych (PSRiBS). Inauguracji uroczystości dokonał Prezes Zarządu Głównego dr inż. Adam Baryłka, który w uroczystym przemówieniu złożył serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia.

Podczas spotkania m.in. dokonano wyboru Pełnomocników Zarządu PSRiBS ds. marketingu oraz ds. biegłych sądowych, a także wytypowano osoby wchodzące w skład Sądu Koleżeńskiego, Komisji ds. doskonalenia kadr i Komisji ds. odznaczeń i konkursów.

Funkcję Pełnomocnika ds. marketingu, członkowie stowarzyszenia powierzyli jednogłośnie Pani mgr inż. arch. Emanueli Jankowskiej, natomiast na Reprezentanta do spraw biegłych sądowych został powołany Pan mgr inż. Krzysztof Niczyporuk. Składy osobowe poszczególnych komisji udostępnione zostały na stronie Stowarzyszenia www.psribs.pl  – wszystkim reprezentantom serdecznie gratulujemy.

W kolejnym etapie spotkania Sekretarz Generalny Stowarzyszenia mgr inż. Marcin Kieżel oraz Skarbnik mgr inż. Tomasz Buczek dokonali prezentacji stanu osobowego i finansowego PSRiBS. Następnie Członek zarządu ds. organizacyjnych inż. Marcin Zalewski, przekazał najważniejsze  informacje na temat wydarzeń zaplanowanych w bieżącym roku – szczegółowa lista wydarzeń z roku 2017 udostępniona została na stronie Stowarzyszenia. Po przekazaniu informacji organizacyjnych Członek zarządu ds. rzeczoznawstwa mgr inż. Dawid Rychta, zaprezentował stan działań związanych z uruchomieniem procedur nadawania tytułu rzeczoznawcy PSRIBS.

Pierwsze spotkanie organizacyjne zwieńczyło uroczyste wręczenie, przez Prezesa Zarządu oraz Sekretarza uroczyści, legitymacji członkowskich stowarzyszenia.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości zorganizowany został grill, na którym w miłej atmosferze uczestnicy spotkania mogli się lepiej poznać, zintegrować a także wymienić pomysłami i doświadczeniem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas, liczne przybycie oraz stworzenie prawdziwie przyjacielskiej atmosfery.