Kolejne spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

Dnia 23.03.2017 r. odbyło się drugie spotkanie Zarządu PSRIBS. Podczas spotkania zostały rozpatrzone wnioski nowo wstępujących członków. Serdecznie gratulujemy nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz zapraszamy do aktywnej działalności na rzecz naszego wspólnego Stowarzyszenia. Podczas spotkania Zarząd określił dalsze kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia. Kolejny termin spotkania został zaplanowany w kwietniu. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Z poważaniem

ZG PSRiBS