MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI OTWIERA SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z PSRiBS

Mamy przyjemność poinformować, że nasze Stowarzyszenie otrzymało pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, z Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, w którym Ministerstwo wyraża zadowolenie  z faktu istnienia Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych oraz podziękowanie za zaangażowanie      w tworzenie projektów zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu biegłych sądowych.

Nasza propozycja współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości została pozytywnie przyjęta i będzie w przyszłości brana pod uwagę! Ponadto została ona również przekazana Departamentowi Legislacyjnemu Ministerstwa Sprawiedliwości celem umożliwienia naszemu Stowarzyszeniu udziału w konsultacjach publicznych procedowanych                        w przyszłości projektów aktów prawnych dotyczących biegłych sądowych.

Cieszy nas ta wiadomość oraz potwierdza zasadność i potrzebę naszej pracy, zrzeszania się i wspólnego działania. Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do aktywnego uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach, spotkaniach i inicjatywach. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, propozycje, ale także gotowi do rozwiązywania problemów. W grupie siła!